Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2011

PaniZemsta
21:13
1466 d0d6 500
Reposted byzlewkizpolewki zlewkizpolewki
PaniZemsta
21:13
1445 bacb 500
Reposted byzlewkizpolewki zlewkizpolewki
PaniZemsta
01:02
i nie wiem ile papierosów dziennie
wypalam i nie wiem co dalej robić z tak mile rozpoczętym wieczorem i nie wiem czy nie byłoby dobrze zamknąć się
w szafie i wyobrażać sobie że jest się zamkniętym w raju
że jest się szczęśliwszym od śliwek i że ma się wszechświat
w dupie na samym dnie dupy w dupie pancernej za siedmioma dupami
— J.P.
Reposted byZyguspomegranatelubie-latodiirtymindkatastrofotrawkaaarondinemartuszkagoodlucksilentlyfuckinghypocritehey-judenikotynaszczypciksmall-crimesklvgfwefescapenowmadamemonroekonsorcjumwitchbitchvstaneyunyunyunnie

November 11 2011

PaniZemsta
20:29

November 06 2011

PaniZemsta
22:22
Play fullscreen
Warszawa i Praga - Sodoma z Gomorą -
z Sodomy do Gomory płynie się kajakiem.
Opluty, opluty, opluty...
PaniZemsta
17:52
4621 32d8 500
Reposted bypansowapsychovioletputrefactioncoffeeorsexwastedspacechagallowamarionnettecajnagirlinterruptedzlewkizpolewkivithvstaneconvoitiseNicTuPoMniewrazliwamikrokosmoswhodare
PaniZemsta
17:51
4603 5d9b 500
Reposted byheniuzlewkizpolewkino-longer-korenettle-carriergivemetwobeerswastedspacewildstrawberry

November 05 2011

PaniZemsta
09:22
4333 d04e
PaniZemsta
09:12
4116 1ea2
PaniZemsta
08:37
3130 1f57
PaniZemsta
08:27
2923 f098 500
Reposted byzlewkizpolewkiconvoitisemyniuvstanewarkoczfrenataesiriusminervamoyamadlenaamikrokosmosstraycatmelanscandal
PaniZemsta
08:25
2918 1f96 500
PaniZemsta
08:25
2914 cb85
Reposted bychagallowano-longer-koregehilaperlamalpanka
PaniZemsta
08:24
2909 fd7a
PaniZemsta
08:21
2879 4f47 500
Reposted bypapieroskiinvinciblewastedspaceanathemeeeniebieskoczarnazlewkizpolewki
PaniZemsta
08:13
2629 36fa

October 29 2011

PaniZemsta
10:06
6170 15a2
PaniZemsta
09:25
5338 6adb 500
Patti
Reposted bysilentlyvstane
PaniZemsta
09:25
5323 2736
Reposted bysushi0x01Jellar
PaniZemsta
03:42
0185 5150
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl